กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563
24/ก.พ./20 - อ่าน [3] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 เปิดบ้านกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.45 น. นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านอุลิต รับน้อง และกีฬาฟุตบอล7คน ต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จังหวัดชัยนาท
20/ก.พ./20 - อ่าน [32] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม
สพม.5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้่างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ในระหว่างวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังแนบ
18/ก.พ./20 - อ่าน [74] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 เปิดบ้านกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านชีวิทยา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา จังหวัดลพบุรี
18/ก.พ./20 - อ่าน [52] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 เปิดศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
สพม.5  เปิดศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เบอร์โทร 036-510649 ศูนย์ที่ 2 โรงเรียนสิงห์บุรี เบอร์โทร 036-507171 ศูนย์ที่ 3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เบอร์โทร 036-411051 ศูนย์ที่ 4 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เบอร์โทร 036-689991 ศูนย์ที่ 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง เบอร์โทร 035-611511 ศูนย์ที่ 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เบอร์โทร 056-411645
17/ก.พ./20 - อ่าน [56] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 เปิดงาน OPEN HOUSE และกิจกรรม ฉลาดใช้เทคโนโลยี สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE และกิจกรรม ฉลาดใช้เทคโนโลยี สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี  กิจกรรม Open House เพื่อให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าชมสถานศึกษา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนของสถานศึกษา โดยมีนักเรียน ครู อาจารย์  แนะนำให้ผู้สนใจ เข้าใจในสถานศึกษา มากขึ้น...
14/ก.พ./20 - อ่าน [46] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 OPEN HOUSE "เปิดรั้วพาทัวร์ สิงหะ"
นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE เปิดรั้วพาทัวร์ สิงหะ ณ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" จังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าชมสถานศึกษา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนของสถานศึกษา โดยมีนักเรียน ครู อาจารย์  แนะนำให้ผู้สนใจ เข้าใจในสถานศึกษา มากขึ้น และตัดสินใจเข้าเรียนหรือไม่เข้าเรียนได้ง่ายขึ้น  แลกเปลี่ยนผลงานของครู...
14/ก.พ./20 - อ่าน [36] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2563
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2563
13/ก.พ./20 - อ่าน [145] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบริเวณอุทยานวีรชนชาวบ้านบางระจัน
วันที่ 4. ก.พ.63 นายธวัช แซ่ฮ่ำมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ/กลุ่ม ICT ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทานบริเวณอุทยานวีรชนชาวบ้านบางระจัน โดยมี นายชาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.เป็นประธาน พร้อม หน.ส่วนราชการ. ข้าราชการ  กำนัน ผญบ. นร.จิตอาสา  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด จิตอาสาพระราชทาน   ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
04/ก.พ./20 - อ่าน [33] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
 นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
03/ก.พ./20 - อ่าน [31] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5