กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.5 รายละเอียดดังแนบ
06/ธ.ค./19 - อ่าน [78] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลงานเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่มอำนวยการ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลงานเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่มอำนวยการ) สังกัด สพม.5 รายละเอียดดังแนบ
06/ธ.ค./19 - อ่าน [40] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5 รายละเอียดดังแนบ
03/ธ.ค./19 - อ่าน [124] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.5 รายละเอียดดังแนบ
03/ธ.ค./19 - อ่าน [79] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลำดับที่ 1 ของแต่ละสาขาวิชาเอกไปรายงานตัวในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 พร้อมเอกสารเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง รายละเอียดดังแนบ
22/พ.ย./19 - อ่าน [764] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สพม.5 ชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.5  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รุ่นที่ 1 .ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณฯ  โดยจัดชี้แจงเป็นรายจังหวัด (จ.อ่างทอง  ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม   จ.ชัยนาท ณ...
19/พ.ย./19 - อ่าน [153] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สพม.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดดังแนบ
18/พ.ย./19 - อ่าน [1,493] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ
15/พ.ย./19 - อ่าน [679] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ผู้สนใจยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 5 ชุด ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ในระหว่างวันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดดังแนบ
15/พ.ย./19 - อ่าน [410] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
พิธีเปิดโครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี พ.ศ. 2562 (ปีที่ 3)
สพม.5 เปิดโครงการ GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย (ปีที่ 3) นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.5  เป็นประธานเปิดโครงการ  “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย  (ปีที่ 3)” เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความรู้ทักษะเพิ่มเติม เป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนะที่กำลังจะก้าวไปสู่ระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 โดยให้นำความดีมาสมัครคัดเลือก...
15/พ.ย./19 - อ่าน [127] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5