กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
01/เม.ย./20 - อ่าน [12] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนเมษายน 2563
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนเมษายน 2563
01/เม.ย./20 - อ่าน [99] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
13/มี.ค./20 - อ่าน [74] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตรวจราชการตามโครงการตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พร้อมด้วยนายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และข้าราชการและบุคลากรในสังกัด  รับการตรวจราชการตามโครงการตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ณ ห้องประทุมชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
12/มี.ค./20 - อ่าน [113] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
สพม.5 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังแนบ
10/มี.ค./20 - อ่าน [446] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 ร่วมประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา
นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ    โดยมีนายอำนาจ วิชญานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย...
06/มี.ค./20 - อ่าน [107] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รอง ผอ.สพม.5 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ร่วมทำกิจกรรม 5 ส  Big Cleaning Day บริเวณ ห้องปฏิบติงาน ของแต่ละกลุ่ม และพื้นที่ใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ทางเดินราวบันได  ห้องประชุม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
04/มี.ค./20 - อ่าน [138] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนมีนาคม 2563
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนมีนาคม 2563
04/มี.ค./20 - อ่าน [259] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 ขับเคลื่อนการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รอง ผอ.สพม.5 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร รับชม VDO Conference รายการพุธเข้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2563 และเป็นประธานการประชุมทีมผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกลุ่ม /ผู้อำนวยการหน่วย) เพิ้อขับเคลื่อนการบริหารงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งมีเรื่องความห่วงใยจากผู้ตรวจราชการ (นายสุทิน แก้วพนา เรื่องการจัดการประชุมในหน่วยงานฯ มาตรการในการเปิดภาคเรียน หากเชื้อไวรัสยังมีอยู่ ฯ ครั้งที่้ 9/2563 ณ...
04/มี.ค./20 - อ่าน [135] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 ร่วมประชุมรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รอง ผอ.สพม.5 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพม.5 เข้าร่วมการประชุมรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มี ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและแนะนำหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ต่อด้วยนายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แนะนำคณะฯ และวัตถุประสงค์การตรวจราชการพร้อมมอบแนวคิดในการดำเนินงาน...
03/มี.ค./20 - อ่าน [95] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5