สพม.ุ5 เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์

ดร.มณฑ์ณัทอร (มณฑ์ธวัล) วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ กับ อพวช.ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนในต่างจังหวัดได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทียบเท่ากับเยาวชนและประชาชนส่วนกลาง ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีและควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง อันจะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอีกทั้งยังสามารถสร้างความสนุกสนาน เพื่อให้ได้เข้าใจและมีความสนใจที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย นิทรรศการทางด้านวิทยาศาตร์ การแสดงวิทยาศาตร์ และกิจกรรมเสริมศึกษาต่างๆ โดยคาราวานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
bunyanut
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 13/06/2019 - 13:45
ชื่อ บุณยนุช ธรรมสอาด
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ bunyanut_th13@hotmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 31/07/2017 - 04:48
ส่งข่าวจาก IP 159.192.107.3
เปิดอ่าน 1000 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/974.html