สพม.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ปี 2558

ดร.มณฑ์ธวัล  วุฒิวิชญานันต์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2558  โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง  2. เพื่อนำระบบการควบคุมภายในไปขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานที่สำเร็จ สู่การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ.2544  และ 5. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด คำสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน  6. เพื่อให้ส่ามารถคิดเป็นระบบ เชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้  โดยมีนายประกิจ จุ้ยปาน  รอง ผอ.สพม.5 รับมอบหมายให้เป็นผู้กำกับดูแล และเป็นประธานฯเปิดประชุมของจังหวัดสิงห์บุรี , ลพบุรี  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสุวิมล  สาสิงห์  ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน สพป.สิงห์บุรี  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี
ูดูภาพเพิ่มเติม...https://www.facebook.com/singtoy

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
bunyanut
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/07/2020 - 13:05
ชื่อ บุณยนุช ธรรมสอาด
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ bunyanut_th13@hotmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 31/07/2017 - 04:48
ส่งข่าวจาก IP 1.179.236.67
เปิดอ่าน 1652 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/972.html