การฝึกอบรมค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2558 วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2558

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานทหารกองทัพบก ให้การสนับสนุนนำนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ตลอดจนส่งเสริมความรู้การปกครอง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การเป็นเยาวชนของชาติที่ดี  ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2558ิ ซึ่งหลังเสร็จการอบรมมีพิธีแจกเกียรติบัตรโดยผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยและผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
kokthiam
บทบาทสมาชิก สมาชิกทั่วไป
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 17/02/2018 - 09:40
ชื่อ นรินทร์รัตน์ ศรีสันดา
ตำแหน่ง ปชส.โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
สังกัด โคกกระเทียมวิทยาลัย
อีเมล์ kokkathiam@hotmial.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี
ข่าวจาก โคกกระเทียมวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 15/07/2015 - 01:22
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 3882 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/918.html