การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภานในของสถานศึกษา

นายวินัย วรัชยานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภานในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมวางแผนในการออกติดตามและประเมินคุณภาพภานในของสถานศึกษาตามประกาศกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ใน ๘ องค์ประกอบ และ ๑๕ มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณาภพการศึกษาทั้งระบบในช่วงเดือน มิถุนายน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 18/02/2019 - 14:45
ชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง web admin
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 18/02/2019 - 14:50
ส่งข่าวจาก IP 49.48.243.93
เปิดอ่าน 27 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/866.html