การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภานในของสถานศึกษา

นายวินัย วรัชยานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภานในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมวางแผนในการออกติดตามและประเมินคุณภาพภานในของสถานศึกษาตามประกาศกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ใน ๘ องค์ประกอบ และ ๑๕ มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณาภพการศึกษาทั้งระบบในช่วงเดือน มิถุนายน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 03/09/2018 - 19:40
ชื่อ พิทักษ์ สุริยะ
ตำแหน่ง web admin
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 23/07/2018 - 14:58
ส่งข่าวจาก IP 202.29.210.38
เปิดอ่าน 475 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/866.html