นักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนวัดสิงห์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสรัญญา  สุขเจริญ
นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

ได้รับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2557

Refer: Watsing School

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นิเทศติดตาม, โรงเรียนวัดสิงห์
ทั้งหมด 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
watsing
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 23/02/2021 - 09:58
ชื่อ นายชาญยุทธ มีโพธิ์
ตำแหน่ง งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดสิงห์
สังกัด วัดสิงห์
อีเมล์ mailbox@watsingschool.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท
ข่าวจาก วัดสิงห์
Tags นิเทศติดตาม, โรงเรียนวัดสิงห์
วันที่ส่งข่าว ศ, 14/12/2018 - 21:48
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1579 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/859.html