สพม.5 แก้ไขประกาศการรับสมัครสอบครูผู้ช่วยฯ

         ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ลงวันที่  16  มีนาคม  2558 เรื่องประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร     ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558  นั้น
         บัดนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ขอแก้ไขประกาศการรับสมัครดังกล่าว  เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โดยยกเลิก ดังนี้   ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ...  2.5  โดยใช้ข้อความนี้แทน  2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ
      
ข้อ 4. หลักฐานเอกสารที่ต้องนำมาในวันรับสมัคร... วรรค (8)  โดยใช้ข้อความนี้แทน   (8)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ มาเป็นหลักฐานการสมัครเท่านั้น ภายในวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
bunyanut
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด อา, 27/09/2020 - 09:24
ชื่อ บุณยนุช ธรรมสอาด
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ bunyanut_th13@hotmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 31/07/2017 - 04:48
ส่งข่าวจาก IP 159.192.97.135
เปิดอ่าน 1906 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/799.html