นายกฤติน พันธ์ทรัพย์

นายกฤติน  พันธ์ทรัพย์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

แผนการเรียน  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (พสวท.)

 

วัน เดือน ปีเกิด            13  ตุลาคม 2539

ภูมิลำเนา                  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่ปัจจุบัน               414 หมู่ 5 ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

บิดาชื่อ                     ดาบตำรวจเสกสรรค์  พันธ์ทรัพย์  อาชีพ  รับราชการตำรวจ

มารดาชื่อ                  นางนาตยา  พันธ์ทรัพย์  อาชีพ  ค้าขาย

มีพี่น้องทั้งหมด  3  คน  ได้แก่  นายกรศุทธิ์  พันธ์ทรัพย์  ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร  ชั้นปีที่ 2

                                            นายกฤติน  พันธ์ทรัพย์ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมชั้น ม.6

                                           นางสาวกฤติยา  พันธ์ทรัพย์  ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมชั้น ม.4

 

ผลงานที่ได้รับ

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552

2. ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก. ระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555

3. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับประเทศ ในงานธนาคารโรงเรียน  ธนาคารออมสิน ปี 2556 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในปี 2557

4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านออกเสียงภาษไทย งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี 2554 จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดการท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปี 2556 และได้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกไปแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
chonlapat
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 05/08/2020 - 10:50
ชื่อ พรรษรัตน์ พรมมินทร์
ตำแหน่ง ครู (ภาษาไทย)
สังกัด อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อีเมล์ chonlapat@apw.ac.th
ประเภทข่าว แนะนำนักเรียนดีเด่น
ข่าวจาก อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Tags นายกฤติน พันธ์ทรัพย์
วันที่ส่งข่าว อ, 27/01/2015 - 21:34
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 3117 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/689.html