นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ชื่อ-สกุล          นายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล
ตำแหน่ง          รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน          อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ที่อยู่              โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ : 035-611542

เบอร์โทร 08-1427-7327 E-mail.thaipradee@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

1. จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ปี 2536

2. จบวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกดนตรีศึกษา จาก  สถาบันราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี

3. จบปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2555

 

ประวัติการทำงาน

29 มกราคม 2553 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโคกสลุงวิทยา จังหวัดลพบุรี

28 กรกฎาคม 2554 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี

3 พฤศจิกายน 2557  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

 

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายวัฒนชัย พันธุ์พร
23/ม.ค./15
chonlapat อ่าน [3045] ครั้ง
นายวืทยา สีหบุตร
13/ส.ค./14
nuntatum อ่าน [2161] ครั้ง
นายวินัย ปานแดง
23/ก.ค./14
admin อ่าน [4381] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
chonlapat
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 05/08/2020 - 10:50
ชื่อ พรรษรัตน์ พรมมินทร์
ตำแหน่ง ครู (ภาษาไทย)
สังกัด อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อีเมล์ chonlapat@apw.ac.th
ประเภทข่าว แนะนำผู้บริหารดีเด่น
ข่าวจาก อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Tags นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วันที่ส่งข่าว จ, 26/01/2015 - 19:17
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 3618 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/682.html