พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง

ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพม.สหอท. นำคณะทีมบริหารและบุคลากรในสังกัด สพม.สหอท. ประกาศเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน และมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ         โดยกำหนดนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน และค่านิยมของหน่วยงานให้ยึดถือ ปฏิบัติควบคู่กับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ   ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nonnapas
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 13/07/2021 - 14:54
ชื่อ นันท์นภัส ปลิวมา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ nokkoew@hotmail.com
ประเภทข่าว ภาพข่าวกิจกรรมสพม5
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อ, 13/07/2021 - 15:35
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1949 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2950.html