สิงหพาหุ...ประเมินครู

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์ นายวิกร ยิ้มย่อง และนายอัศวิน บุญแย้มวงษ์ ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว.21) นำโดย ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุเมธ มานะกรโกวิท ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้คำแนะนำในการประเมินครั้งนี้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

สิงหพาหุฯ...อบรมโคก หนอง นา
12/ก.ค./21
1017610142 อ่าน [1284] ครั้ง
สิงหพาหุฯ...ประเมินครู
16/มิ.ย./21
1017610142 อ่าน [1509] ครั้ง
เผยแพร่เอกสารรายงาน
08/มิ.ย./21
nonnapas อ่าน [1147] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1017610142
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 12/07/2021 - 16:15
ชื่อ สิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
อีเมล์ 1017610142@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี
ข่าวจาก สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 12/07/2021 - 16:19
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1284 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2916.html