สิงหพาหุฯ...ประเมินครู

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายอาทิตย์ อ่อนสมกิจ ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวหทัยชนก แคอนันต์ คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายสุริยา คชอินทร์ คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนางสาวดวงพร พึ่งศรี คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ว.21) จากคณะกรรมการการประเมิน นำโดย นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ และนางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานิมตรอุปถัมภ์" ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้คำแนะนำในการประเมินครั้งนี้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

สิงหพาหุฯ...อบรมโคก หนอง นา
12/ก.ค./21
1017610142 อ่าน [1281] ครั้ง
สิงหพาหุ...ประเมินครู
16/มิ.ย./21
1017610142 อ่าน [1368] ครั้ง
เผยแพร่เอกสารรายงาน
08/มิ.ย./21
nonnapas อ่าน [1134] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1017610142
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 12/07/2021 - 16:15
ชื่อ สิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
อีเมล์ 1017610142@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี
ข่าวจาก สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 12/07/2021 - 16:19
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1281 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2915.html