สำนักงานคุมประพฤติจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ลูกสิงหะ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ระหว่างวันที่ 2 และ 9 มีนาคม 2564 ในการป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึกและสร้างวินัยในตนเอง ความรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ให้เหมาะสมกับวัยให้เป็นคนดีควบคู่กับการเป็นคนเก่งที่มีความพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกัน และความรู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อหรือตกเป็นผู้กระทำผิดและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ประชุมฝ่าย
11/เม.ย./21
1017610142 อ่าน [1151] ครั้ง
สิงหพาหุ...สอบปลายภาค 2/2563
07/เม.ย./21
1017610142 อ่าน [978] ครั้ง
สิงหะประชุมวิชาการ
06/เม.ย./21
1017610142 อ่าน [1233] ครั้ง
การติดตามนักเรียน No Child Left Behind
30/มี.ค./21
1017610142 อ่าน [1282] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1017610142
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 12/07/2021 - 16:15
ชื่อ สิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
อีเมล์ 1017610142@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี
ข่าวจาก สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 12/07/2021 - 16:19
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1279 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2726.html