สิงหพาหุฯ...ร่วมประชุม

 ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เข้าร่วม
ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้ง
เป็นตัวแทนในการรับเกียรติบัตรแก่ นายอานุภาพ สาจันทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขัน
เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

สิงหพาหุฯ...อบรมโคก หนอง นา
12/ก.ค./21
1017610142 อ่าน [1284] ครั้ง
สิงหพาหุ...ประเมินครู
16/มิ.ย./21
1017610142 อ่าน [1377] ครั้ง
สิงหพาหุฯ...ประเมินครู
16/มิ.ย./21
1017610142 อ่าน [1509] ครั้ง
เผยแพร่เอกสารรายงาน
08/มิ.ย./21
nonnapas อ่าน [1147] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1017610142
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 12/07/2021 - 16:15
ชื่อ สิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
อีเมล์ 1017610142@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี
ข่าวจาก สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 12/07/2021 - 16:19
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1284 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2657.html