ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา

                                                                                             

นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา สอวน.ปีการศึกษา 2563  จำนวน 10 คน ได้แก่                                                                                                                

1.นายณฐนน นับถือรุ่ง ม.4/11                                                                                                           

2.นายจักรภัทร มาระยาท ม.5/1                                                                                                           

3.นางสาวธรรมสรณ์ ศิริล้วน ม.5/10                                                                                                      

4.นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์ศรี ม.5/10                                                                                                     

5.นางสาวเบญญาภา พึ่งศรี ม.5/10                                                                                                      

6.นางสาวพรรณพัชร จิตรแสวง ม.5/10                                                                                               

7.นางสาวปุณยวีร์ โพธิ์พฤษาวงศ์ ม.5/10                                                                                     

 8.นางสาววรรณภัทร์ อิ่มอุไร ม.5/10                                                                                             

9.นายสิรวิชญ์ รุ่งโรจน์วัฒนา ม.5/10                                                                                            

10.นางสาวมณฑิตา เอี่ยมมงคล ม.5/10                                                                                                

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
rapee
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 08/09/2021 - 13:13
ชื่อ ศิริลักษณ์ ช้างพงษ์
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
สังกัด สตรีอ่างทอง
อีเมล์ sirijoe2524@gmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก สตรีอ่างทอง
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤ, 08/07/2021 - 10:21
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 2086 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2640.html