โรงเรียนหันคาพิทยาคม ลงนาม MOU โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา

นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม นายวินัย คำวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา  นายสมชาย บุษบงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา ร่วมลงนาม MOU โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา คือ โรงเรียนหันคาพิทยาคม เป็นสถานศึกษาแกนนำ โรงเรียหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา และ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สถานศึกษาร่วมพัฒนา วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน โรงเรียนหันคาพิทยาคม

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1018090220
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 18/02/2021 - 22:20
ชื่อ หันคาพิทยาคม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด หันคาพิทยาคม
อีเมล์ 1018090220@pracharat.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท
ข่าวจาก หันคาพิทยาคม
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤ, 18/02/2021 - 22:22
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1303 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2631.html