ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

นายมงคล  บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง พร้อมคณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลนิทรรศการการแข่งขันการนำเสนอโครงงานในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 10 โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงษ์จินดา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา โดย นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ ประเภทนำเสนอบนเวที สาขาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวรูปทรงสคิวทอยด์และสคิวทลัม    

    ผู้จัดทำ    1. นางสาวชนิกานต์ ไชยสัตย์

                  2. นางสาวนลณวรรณ เผ่นโผน

                  3. นางสาวอชิรญา แสงวิภาสนภาพร

ครูที่ปรึกษาโครงงาน  1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี      2. นายสุริยา  อินวิเชียร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทนำเสนอโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีการหามุม องศา ที่มากที่สุดที่ทำกับแนวตั้งฉากซึ่งทำให้ของเหลวไม่ไหลออกจากรูปทรงสามมิติ

ผู้จัดทำ          1. นางสาวทัสพร   ศรีประทุมวงศ์

                    2. นางสาวนฤภร    มีศิลป์

                    3. นางสาวลักษิกา  เด่นดวง

ครูที่ปรึกษาโครงงาน   1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี    2. นายสุริยา   อินวิเชียร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การนำเสนอโครงงาน ประเภทโปสเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์

เรื่อง เกมฟิสิกส์พื้นฐานเรื่องแรง

 ผู้จัดทำ           1.นายนภัสกร วงษ์หิรัญ

                      2.นางสาวปุณณภา เทียนชัย

ครูที่ปรึกษาโครงงาน       1. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
rapee
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 08/09/2021 - 13:13
ชื่อ ศิริลักษณ์ ช้างพงษ์
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
สังกัด สตรีอ่างทอง
อีเมล์ sirijoe2524@gmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก สตรีอ่างทอง
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤ, 08/07/2021 - 10:21
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 2086 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2521.html