วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เข้าร่วมโครงการอบรมพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา ระดับอุดมศึกษา

นางมยุรีย์  แพร่หลายผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา ระดับอุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและประชาชนทั่วไป เป็นกิจกรรมในโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ตามหลักวิถีพุทธ จังหวัดอ่างทอง เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการขับเคลื่อนโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้าน/โรงเรียนรักษาศีล 5" ระหว่างวันที่ 15 - 29 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ 8 วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

กิจกรรมค่าย MOTION GPAPHIC Camp
09/พ.ย./20
autaporn อ่าน [40] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1015670170
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 28/11/2020 - 20:14
ชื่อ วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
อีเมล์ 1015670170@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ส, 28/11/2020 - 20:56
ส่งข่าวจาก IP 101.109.179.157
เปิดอ่าน 17 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2487.html