วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ขอขอบคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท TOT จำกัด และโทรศัพท์จังหวัดอ่างทองที่นำทุนการศึกษามามอบให้กับนักเรียน

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ ”ขอขอบคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท TOT จำกัด และโทรศัพท์จังหวัดอ่างทอง ที่นำทุนการศึกษามามอบให้แก่นักเรียน ทั้งหมด 9 ทุน รวมจำนวน 15,000 บาท  โดยได้รับเกียรติจาก คุณกำจร  ศรีวราสาสน์ โทรศัพท์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนคือ เด็กหญิงปภาวิชญ์  สุขสะอาด นักเรียนระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 8,000 บาท และมอบให้ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย จำนวน 7,000 บาทเพื่อพิจารณามอบให้แก่นักเรียนในลำดับต่อไป วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารโดม 72 ปี

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1015670170
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 24/08/2021 - 19:09
ชื่อ วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
อีเมล์ 1015670170@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศ, 16/07/2021 - 14:45
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1996 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2442.html