แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.5

แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.5

 

ชื่อเรื่อง ลิงค์
1. แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา http://gg.gg/ip0kk
2. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานการวัดและประเมินผล ระดับชั้นเรียน http://gg.gg/ip0ka
3. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  http://gg.gg/ip0ky
4. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  http://gg.gg/ip0le
5. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ข้อสอบวัดความรู้ Digital Literacy  http://gg.gg/ip0lj
6. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning http://gg.gg/ip0gq
7. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) http://gg.gg/ip0h1

 

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 26/05/2022 - 20:09
ชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง web admin
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
ประเภทข่าว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 14/07/2021 - 08:52
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 275 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2164.html