สพม.5 ร่วมประชุม Video Conference ผอ.เขตทั่วประทศ

นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.5  พร้อม ทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  ร่วมประชุมผ่านระบบ Video  Conference  ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีหัวข้อการประชุมที่สำคัญ เกี่ยวกับเรื่อง การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED , การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  การเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2563  ,การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในการเรียนการสอนแบบออนไลน์  , ข้อมูล Big Data , ระบบ Internet ของโรงเรียน , ผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562 , การกำหนดในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม , โรงเรียนนักจิตวิทยา , โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
bunyanut
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 02/10/2020 - 17:32
ชื่อ บุณยนุช ธรรมสอาด
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ bunyanut_th13@hotmail.com
ประเภทข่าว ภาพข่าวกิจกรรมสพม5
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 29/07/2020 - 06:09
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1422 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2153.html