กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รอง ผอ.สพม.5 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ร่วมทำกิจกรรม 5 ส  Big Cleaning Day บริเวณ ห้องปฏิบติงาน ของแต่ละกลุ่ม และพื้นที่ใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ทางเดินราวบันได  ห้องประชุม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nonnapas
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 28/02/2020 - 15:31
ชื่อ นันท์นภัส ปลิวมา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ nokkoew@hotmail.com
ประเภทข่าว ภาพข่าวกิจกรรมสพม5
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤ, 12/03/2020 - 16:12
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 139 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2142.html