การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สพม.5 ชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.5  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รุ่นที่ 1 .ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณฯ  โดยจัดชี้แจงเป็นรายจังหวัด (จ.อ่างทอง 
ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม   จ.ชัยนาท ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  จ.สิงห์บุรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕  จ.ลพบุรี ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)  ซึ่งมี นางสาวอุสา  กลับหอม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพม.5 เป็นวิทยากรให้ความรู้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 09/04/2020 - 10:50
ชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง web admin
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
ประเภทข่าว ภาพข่าวกิจกรรมสพม5
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 17/02/2020 - 11:44
ส่งข่าวจาก IP 159.192.107.3
เปิดอ่าน 177 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2065.html