นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ท่านดังนี้
1.นายพจนา สุจริตวิบูลย์        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2.นางวีนัส สุจริตวิบูลย์          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3.นางสุมณฑา บุญกอง         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
4.นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
5.นางญาดา ไชยรักษ์           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6.นางสาวไพบูลย์ ภู่พวง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7.นางสุชาดา มณีโชติ           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8.นางอุษณีย์ สุวรรณชื่น         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9.นางนิฤมล พุ่มสาขา            ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
rapee
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 22/09/2020 - 10:32
ชื่อ ศิริลักษณ์ ช้างพงษ์
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
สังกัด สตรีอ่างทอง
อีเมล์ sirijoe2524@gmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก สตรีอ่างทอง
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อ, 22/09/2020 - 10:35
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 27 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2023.html