ขอแสดงความยินดีกับทีมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษของโรงเรียนสตรีอ่างทอง

ขอแสดงความยินดีกับทีมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษของโรงเรียนสตรีอ่างทอง ทั้ง #ประเภทห้องเรียนทั่วไป และ #ประเภทห้องเรียนพิเศษ ที่สามารถผ่านการคัดเลือกรอบกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 12 และ 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรี โดยผ่านเข้าไปแข่งขันต่อในรอบภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ในการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.2562 (The National OBEC English Debate Competition 2019) ภายใต้แนวคิด "Thailand 4.0 and Globalization

รายชื่อนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป
แข่งขันในญัตติ This house would make military service optional.
1. นายธารินทร์ จันทร์ชนะ นักเรียนชั้น ม.5/1 
2. นายกฤษฎิ์ สังข์บัวศรี นักเรียนชั้น ม.6/5
3. นางสาวอรกช จาดจวบสินธุ์ นักเรียนชั้น ม.6/12
ครูผู้ควบคุมดูแลและฝึกซ้อม
1. Garry Virtudez
2. นายนาคิน พิสาระเขตร์

รายชื่อนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ
แข่งขันในญัตติ This house believes that democartic governments should not own or run media organization. 
1. นายณฐกฤต ธูปแก้ว นักเรียนชั้น ม.5/12
2. นางสาวขวัญจิรา เหลืองเกื้อกูลชัย นักเรียนชั้น ม.6/10
3. นางสาวณิชารีย์ จันทรังษี นักเรียนชั้น ม.6/10
ครูผู้ควบคุมดูแลและฝึกซ้อม
1. Marwel Mukara
2. Daniel Ballard
3. นางสุธาศิน กลิ่นโท หวังวีระ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
21/ก.พ./20
rapee อ่าน [613] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
rapee
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 11/08/2020 - 09:48
ชื่อ ศิริลักษณ์ ช้างพงษ์
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
สังกัด สตรีอ่างทอง
อีเมล์ sirijoe2524@gmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก สตรีอ่างทอง
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อ, 11/08/2020 - 09:55
ส่งข่าวจาก IP 61.19.193.158
เปิดอ่าน 26 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1972.html