โครงการ “ปลุกจิตสำนึกรักคุณแผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับเกียรติจากพันตรีสมบูรณ์ โชติเนตร หัวหน้าชุดวิทยากรเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ( ขุนศึก 51 ) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี มาบรรยายโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรักคุณแผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการตั้งปณิธานความดีทำตามปฏิธานที่เริ่มจากตนเอง และขยายไปสู่สังคม และประเทศชาติ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

การสอบ Pre O-NET
04/ก.ค./19
chonlapat อ่าน [59] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
chonlapat
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 18/07/2019 - 08:38
ชื่อ พรรษรัตน์ พรมมินทร์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อีเมล์ Krulek456@gmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤ, 18/07/2019 - 09:45
ส่งข่าวจาก IP 61.19.38.218
เปิดอ่าน 5 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1864.html