อ.ป.ว. ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา สพฐ.193

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา สพฐ.193 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้ดำเนินงานจัดการอบรมครู ตาม "โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล ปี2562 " ซึ่งจัดการอบรมให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 60 ท่าน โดยเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับคุณครู เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนลงสู่ชั้นเรียนต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
21/ก.พ./20
rapee อ่าน [412] ครั้ง
กิจกรรม Christmas's Day
03/ม.ค./20
rapee อ่าน [442] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
chonlapat
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 20/04/2020 - 08:46
ชื่อ พรรษรัตน์ พรมมินทร์
ตำแหน่ง ครู (ภาษาไทย)
สังกัด อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อีเมล์ chonlapat@apw.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 23/12/2019 - 08:30
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 454 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1825.html

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา