ลูก อ.ป.ว. สู่รั้ว เกษตรศาสตร์

1. นางสาวธณัชพร จันทศร ม.6/1 สิ่งแวดล้อม-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2. นางสาวนวพร ระรวยทรง ม.6/5 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษเพื่อการอุตสาหกรรมบริการ

3. นางสาวศิริพร หมากสุข ม.6/6 สิ่งแวดล้อม-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

4. นางสาวอรปรียา เฉลยถิ่น ม.6/6 สิ่งแวดล้อม-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

5. นายชุติเทพ มงคลยุทธ์ ม.6/7 เกษตรศาสตร์-เกษตรศาสตร์

6. นางสาวณัฐชพร คล้ายพันธ์ ม.6/7 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-เคมี

7. นางสาวภูรดา ไชยพฤกษ์ ม.6/7 สิ่งแวดล้อม-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

8. นายคมสัน เพ็งจรูญ ม.6/7 พาณิชนาวีนานาชาติ-วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
21/ก.พ./20
rapee อ่าน [514] ครั้ง
กิจกรรม Christmas's Day
03/ม.ค./20
rapee อ่าน [558] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
chonlapat
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 02/07/2020 - 09:03
ชื่อ พรรษรัตน์ พรมมินทร์
ตำแหน่ง ครู (ภาษาไทย)
สังกัด อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อีเมล์ chonlapat@apw.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 23/12/2019 - 08:30
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 533 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1813.html

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา