นักเรียนสตรีอ่างทองได้คะแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

        นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-net ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 คน ได้แก่ 

1.ด.ญ.อภิชญา มาลัยศิริรัตน์  ม.3/11

2.ด.ญ.ปภาวี สุวานิช  ม.3/11

3.ด.ช.สิรวิชญ์ รุ่งโรจน์วัฒนา  ม.3/11

4.ด.ช.กีรติ จันทร์เพ็ง  ม.3/11

5.ด.ญ.พรทิพย์ เขียวสวาส  ม.3/11

6.ด.ญ.ฤทัยมาตา ขวัญเกตุ  ม.3/11

7.ด.ช.ปฏิภาณ พันธ์เกิด  ม.3/11

8.ด.ญ.วรกมล ธรรมลี  ม.3/11

9.ด.ญ.สิริวรรณ นาดี  ม.3/12

10.ด.ญ.เทพรังสี อนันตเสก  ม.3/12

11.ด.ญ.พัชรวรรณ คงสุวรรณ ม.3/11

12.ด.ญจุฑารัตน์ โพธิ์ศรี  ม.3/1

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่  นายสิทธิชัย จุฑมาตยางกูร  ม.6/11

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

การสอบ Pre O-NET
04/ก.ค./19
chonlapat อ่าน [59] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
rapee
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 10/07/2019 - 14:03
ชื่อ ระพีร์ ปิยจันทร์
ตำแหน่ง ครูภาษาไทย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
สังกัด สตรีอ่างทอง
อีเมล์ rapeepiyajan@Gmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก สตรีอ่างทอง
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 10/07/2019 - 14:06
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 51 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1798.html