อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว

วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  โรงเรียนศรีสโสมรวิทยา ได้จัดให้มีการอบรมนักเรียนแกนนำตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งมีนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนเครือข่ายภายใน อ.หนองมะโมง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย  รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  ๑๓๐  คนโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยนาท  ซึ่ง นางกมลชนก  ศรีภักดี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ สพม.๕ ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียนแกนนำ เพื่อนำไปขยายผลในการดำเนินงานต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
kamolchanok
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 25/06/2019 - 14:15
ชื่อ กมลชนก ศรีภักดี
ตำแหน่ง นักวิชาการศีกษาชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ tew.kamolchanok@gmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 20/03/2019 - 08:42
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 910 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1792.html