ขอต้อนรับครูบรรจุใหม่ เข้าสู่รั้วสตรีอ่างทอง

โรงเรียนสตรีอ่างทอง ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ 7 ท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

1. นางสาวปาจรีย์  เทียนดี                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2. นางสาวนนทิชา  สมประสงค์           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3. นางสาวสุนันทา  ชื่นแสงเนตร          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4. นางสาวพรทิพย์ รุ่งสว่าง                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

5. นายวรพันธ์  รอดสถิต                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

6. นายธนานันท์  ลุนาบุตร                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

7. นายนาคิน  พิสาระเขตร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
rapee
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 22/09/2020 - 10:32
ชื่อ ศิริลักษณ์ ช้างพงษ์
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
สังกัด สตรีอ่างทอง
อีเมล์ sirijoe2524@gmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก สตรีอ่างทอง
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อ, 22/09/2020 - 10:35
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 48 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1692.html