Kick off รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕  โดยนายธวัช  แซ่ฮ่ำ ผอ.สพม.๕  และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี  พ.ต.อ.ธวัฒชัย  เกิดโภคทรัพย์ , พ.ต.อ.เมธาพงษ์  บุญศรี ผกก.สภ.เมืองสิงห์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ก่อนเริ่มการแข่งขัน  (วันที่ ๑๔ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐรัสเซีย)  การแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นทุกๆ ๔ ปี ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมไปถึงเยาวชนในสถานศึกษา  ทำให้เกิดการเล่นการพนันทายผลฟุตบอล อันเป็นสิ่งที่บั่นทอนและทำลายอนาคตทางการศึกษาของเยาวชนโดยตรง และเมื่อเกิดการพนัน ก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด  ปัญหาชูสาว เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่เยาวชนเกี่ยวกับปัญหาการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลเสียด้านสุขภาพจิต ทรัพย์สิน และสูญเสียอนาคตทางการศึกษาในที่สุด  เพื่อเป็นการป้องกันการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลในสถานศึกษา และปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup)  อย่างสร้างสรรค์ ห่างไกลการเล่นพนันฟุตบอล จึงได้จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาขึ้น  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ซึ่งมีนโยบาย “ป้องกัน นำปราบปราม” เป็นการปลูกวัคซีนป้องกัน ตามโครงการฯ ให้นักเรียนในระยะเริ่มแรก และหากปลูกวัคซีนแล้ว เกิดอาการดื้อยา จึงดำเนินการปราบปราม ต่อไป   โดยมีหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  ผู้แทนภาคประชาชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  และกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิด และให้ความรู้แก่นักเรียน ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนสิงห์บุรี 

                    แจ้งเบาะแสหรือพบเห็นการลับลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก โปรดแจ้ง....ศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล   พ.ต.อ.ธวัฒชัย  เกิดโภคทรัพย์          รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี    โทร.081-8158195 , พ.ต.อ.เมธาพงษ์  บุญศรี  ผกก.สภ.เมืองสิงห์บุรี   โทร.081-8514055 , 
พ.ต.อ.สุรเดช  พจนาวงษ์พานิช   ผกก.สภ.ค่ายบางระจัน  โทร.096-6622945 ,  พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผกก.สภ.พรหมบุรี  โทร.061-1945541 ,  พ.ต.อ.สุขุม  ทองนุช  ผกก.สภ.บางระจัน   โทร.081-6668344 ,
พ.ต.อ.ดนัย  กิมสูงเนิน   ผกก.สภ.ท่าช้าง  โทร.061-6162559 , พ.ต.อ.พชรเดช  จันทรวงศา  ผกก.สภ.อินทร์บุรี โทร.081-8308842  , นายธวัช  แซ่ฮ่ำ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5       โทร.087-9692506  , ดร.พิเชฐร์  วันทอง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสิงห์บุรี   โทร.081-9727407 ,   นายชวลิต  พึ่งโภคา  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี  โทร.081-4561722

ด้วยความปรารถนาดี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และ หน่วยงานทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

สพม.5 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ
29/ก.ค./20
bunyanut อ่าน [41] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
bunyanut
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 29/07/2020 - 04:35
ชื่อ บุณยนุช ธรรมสอาด
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ bunyanut_th13@hotmail.com
ประเภทข่าว ภาพข่าวกิจกรรมสพม5
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 29/07/2020 - 06:09
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 76 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1576.html