พิธีเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สังกัด สพม.5 จ.ลพบุรี

>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพม.๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.๕ ตลอดจนคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นักเรียน และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ รมช.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน มีใจความตอนหนึ่งว่า "โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอชัยบาดาล ตั้งอยู่เลขที่ 608 หมู่ที่ 11 ถนนสุระนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปีพุทธศักราช 2511 ปัจจุบันเปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน รวมจำนวน 2,502 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 159 คน และมีนายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
>>> “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เป็นอาคารเรียนแบบ 318ล./55 – ก ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงินจำนวน 21,670,000 บาท เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มีห้องเรียน จำนวน 16 ห้อง เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติประดับที่ป้ายอาคารดังกล่าว" 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

สพม.5 มอบหน้ากาก face shield
13/เม.ย./20
bunyanut อ่าน [140] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
bunyanut
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 20/05/2020 - 14:49
ชื่อ บุณยนุช ธรรมสอาด
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ bunyanut_th13@hotmail.com
ประเภทข่าว ภาพข่าวกิจกรรมสพม5
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 13/04/2020 - 10:31
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 140 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1502.html

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา