สถานศึกษา สพม.5 iรับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านสวมหมวกนิรภัย

องค์กรดีเด่นด้านสวมหมวกนิรภัย (สิงห์บุรี)
พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษาในสังกัด สพม.๕ จังหวัดสิงห์บุรี (โรงเรียนบางระจันวิทยา , บ้านแป้งวิทยา) เพื่อแสดงว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบรักษามาตรฐาน องค์กรดีเด่นด้านสวมหมวกนิรภัย 100 % ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
องค์กรดีเด่นด้านสวมหมวกนิรภัย (ชัยนาท)
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษาในสังกัด สพม.๕ จังหวัดชัยนาท โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เป็นต้นแบบรักษามาตรฐาน องค์กรดีเด่นด้านสวมหมวกนิรภัย 100 % ประจำปี ๒๕๖๐ และโรงเรียนที่ผ่านการประเมินฯ โรงเรียนสาครพิทยาคม , คุรุประชาสรรค์ , หันคาราษฎร์รังสฤษฏ์   ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
bunyanut
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/07/2020 - 13:05
ชื่อ บุณยนุช ธรรมสอาด
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ bunyanut_th13@hotmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 08/11/2017 - 01:19
ส่งข่าวจาก IP 1.179.236.67
เปิดอ่าน 1932 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1465.html