กษิณามุทิตาจิต...ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนสตรีอ่างทอง ปี 2559

นักเรียนสตรีอ่างทองแสดงกษิณามุทิตาจิต...ผู้เกษียณอายุราชการปี 2559

    1. นางรัชนี          เงินเอี่ยม       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

    2. นางพัชรา        จิตร์ไทย       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    3. นางสาวอวัตถา  กลิ่นเทียน    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    4. นายวิญญู        ปิยจันทร์       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

    5. นายพุฒิพัฒน์    เอี่ยมวราฤทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

    6. นายไพบูลย์      นิ่มนาค         ลูกจ้างประจำ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
rapee
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 08/09/2021 - 13:13
ชื่อ ศิริลักษณ์ ช้างพงษ์
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
สังกัด สตรีอ่างทอง
อีเมล์ sirijoe2524@gmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก สตรีอ่างทอง
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤ, 08/07/2021 - 10:21
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1743 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1152.html