โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรีรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา  อัตราจ้างเดือนละ 7,800 บาท  

รับสมัครตั้งแต่วันที่  5 สิงหาคม 2559 ถึง 12 สิงหาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ)                            เวลา 08.30 น. – 15.00 น. การติดต่อยื่นใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องมาติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

        หลักฐานการสมัคร

                   1. สำเนาวุฒิการศึกษา                       จำนวน  1   ฉบับ
                   2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่าย ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)        จำนวน 2  รูป                                  3. ทะเบียนบ้านตัวจริง                            พร้อมสำเนา  1   ฉบับ
                   4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง              พร้อมสำเนา   1    ฉบับ
                   5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
                   6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามคุณสมบัติของลูกจ้าง
                   7. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย      พร้อมสำเนา  1  ฉบับ
                   8. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)          จำนวน        1  ฉบับ

                   ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 สนใจดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่  http://www.banmi.ac.th/2014/web1/web/news/NbJXE7aFUPmh.pdf

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม, พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน, บ้านหมี่วิทยา
ทั้งหมด 3

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
banmi
บทบาทสมาชิก สมาชิกทั่วไป
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 20/02/2019 - 15:30
ชื่อ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ตำแหน่ง ปชส.
สังกัด บ้านหมี่วิทยา
อีเมล์ prince.prince@hotmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-รับสมัครพนักงานของรัฐ
ข่าวจาก บ้านหมี่วิทยา
Tags บ้านหมี่วิทยา
วันที่ส่งข่าว จ, 08/08/2016 - 08:08
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 4069 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1112.html