policyBanner

แจ้งด่วนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ด้วยขณะนี้ได้รับแจ้งจากครูที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ว่ามีหลักสูตรที่ครูลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ยกเลิกการอบรม สพม.5ขอให้ครูที่ได้ส่งเอกสารเพื่อยืมเงินราชการ และได้รับแจ้งจากผู้จัดอบรมว่ายกเลิกโครงการอบรม ให้รีบแจ้งมาที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์โดยด่วน โทร.036-507448
24/ก.ค./17 - อ่าน [2,178] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Subscribe to policyBanner