ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2557
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักรเียนและสถานศึกษาในสังกัดพที่ได้รับรางวัลพระราชานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้
05/มิ.ย./15 - อ่าน [2,813] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเขาศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ให้นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ไปรับหนังสือส่งตัวเพื่อไปรายงานตัวที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
13/มี.ค./15 - อ่าน [2,793] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นวิทย์-คณิต/ภาษา-คณิต  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
10/ก.พ./15 - อ่าน [5,231] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเพื่อศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโควตาจังหวัดเพื่อศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
04/ก.พ./15 - อ่าน [2,727] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเพื่อศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเพื่อศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สอบในวันเสาร์ที่ 7  กุมภาพันธ์ 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น ณ โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 5 ชั้น 2 รายละเอียดดังแนบ
03/ก.พ./15 - อ่าน [3,226] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Subscribe to ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา