ภาพข่าวกิจกรรม สพม.5

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thailand - Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018) ในวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุุโลก  ติดตามข้อมูลข่าวสารของการจัดงานประชุมดังกล่าวได้ที่ http://tjssf2018.pccpl.ac.th
29/มี.ค./18 - อ่าน [324] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
21/ก.พ./18 - อ่าน [523] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
พิธีเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สังกัด สพม.5 จ.ลพบุรี
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพม.๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.๕...
23/ธ.ค./17 - อ่าน [888] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ค่ายภาษาเพื่อน้อง
นักเรียนแลกเปลี่ยน ร่วมกับนักเรียนแผนการเรียน IEP โรงเรียนสตรีอ่างทอง ร่วมจัดกิจกรรม "ค่ายภาษาเพื่อน้อง" จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดห้วยโรง  ต.ห้วยคันแหลน  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง โดยในกิจกรรมนี้ มีนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวไทย จำนวน 7 คน นักเรียนเปลี่ยนชาวเม็กซิโก จำนวน 1 คน คือ Mr.Alan Gonzalez Olmos  มาร่วมสร้างสีสันในกิจกรรมนี้  โดยจัดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน ข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 12...
22/พ.ย./17 - อ่าน [558] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอ่างทอง โดยการแข่งขันในวันนี้ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี เเละกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์  
13/พ.ย./17 - อ่าน [589] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นักเรียนสังกัด สพม.5 รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
นายสุกิจพิพัฒน์  สุขธนะไพศาล นักเรียนชั้น ม.6 และนางสาวจันจิรา เพ็ชรแพ นักเรียนชั้น ม.5  โรงเรียนสิงห์บุรี  เข้ารับมอบรางวัลโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ แก่ผู้มีผลงานดีเด่น “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560 จากนายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง...
08/พ.ย./17 - อ่าน [747] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
นางวัฒนา  โคตรมี รอง ผอ.สพม.5 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.5 พร้อม ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด เข้าคารวะนายสุทธา  สายวาณิชย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕  ดูแลนักเรียนในสังกัดให้ทั่วถึง ในทุกๆ เรื่อง  เช่น การเป็นอยู่ที่พักอาศัย  ทุนการศึกษา  การศึกษาเล่าเรียน  เป็นต้น  
08/พ.ย./17 - อ่าน [606] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ปฏิบัติภารกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
คณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด พร้อมผู้บังคับบัญชาฯ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมใจปฏิบัติภารกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ณ บริเวณพระเมรุมาศ หน้าวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  
08/พ.ย./17 - อ่าน [519] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันปิยมหาราช
นางวัฒนา  โคตรมี รอง ผอ.สพม.5 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.5 พร้อม นายชูเกียรติ  บุญรอด  รอง ผอ.สพม.5  และบุคลากรในสังกัด สพม.5  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายสุทธา  สายวาณิชย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ ซึ่งปีนี้ครบ...
08/พ.ย./17 - อ่าน [552] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.๕ รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี ๒๕๕๙  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕  อยู่ระดับสูงมาก ณ ห้องประชุมแกรนด์พาร์ค เอวาน่า กรุงเทพมหานคร 
08/พ.ย./17 - อ่าน [652] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Subscribe to ภาพข่าวกิจกรรม สพม.5