ภาพข่าวกิจกรรมสพม5

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40
การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร https://www.parliament.go.th/aipa2019/
25/ก.ค./19 - อ่าน [726] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกีฬา กีฑา ฟ้า - แดง เกมส์ โรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธวัช  แซ่ฮํ่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกีฬา กีฑา ฟ้า - แดง เกมส์ โรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรี
11/ก.ค./19 - อ่าน [1,268] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จังหวัดลพบุรี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายธวัช  แซ่ฮํ่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จังหวัดลพบุรี
09/ก.ค./19 - อ่าน [783] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้เป็นประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธวัช  แซ่ฮํ่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้เป็นประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ " ตันติวิทยาภูมิ" จังหวัดอ่างทอง
09/ก.ค./19 - อ่าน [828] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ร่วมงาน วันคล้ายวันก่อตั้ง โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายธวัช  แซ่ฮํ่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ร่วมงาน วันคล้ายวันก่อตั้ง โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง
04/ก.ค./19 - อ่าน [613] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
นายทวีสิน บุญส่ง นักเรียน ม.4/4 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" จ.อ่างทอง ทำความดีช่วยเหลือนักเรียนโดดช่วยน้องเด็กเล็กปลอดภัย
      วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายธวัช  แซ่ฮํ่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ให้กำลังใจและมอบทุนการศึกษาให้กับ นายทวีสิน บุญส่ง นักเรียน ม.4/4 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" จ.อ่างทอง ที่ทำความดีช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดศีลขันธาราม สังกัด สพป.อ่างทอง จากเหตุจมน้ำ เนื่องจากรถพ่วงข้างหลุดลงคลอง เมื่อวันที่  3 ก.ค 2562  ตามที่เป็นข่าว    ขอขอบคุณภาพข่าวและเนื้อหาจาก >>...
04/ก.ค./19 - อ่าน [773] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพีื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง  ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง  ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  การเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด  การชุมนุมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดของทุกภาคส่วน การลงนาม MOU การดำเนินกิจกรรม TO BE...
26/มิ.ย./19 - อ่าน [673] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.๕ ต้อนรับ นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยม สพม.5 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ โดยมี นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพม.5 ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตอนปลาย ทั้ง ๔ จังหวัด (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) และคณะ ให้การต้อนรับ
25/มิ.ย./19 - อ่าน [878] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตรวจเยี่ยม ติดตาม "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา"
ตรวจเยี่ยม ติดตาม "ทิศทางการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษา" โรงเรียนหันคาพิทยาคม
12/มิ.ย./19 - อ่าน [598] - ความคิดเห็น [0] - โดย: yousawat - ที่มา: หันคาพิทยาคม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๒  โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายเรวัต  ประสงค์) เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา...
07/มิ.ย./19 - อ่าน [605] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม

หน้า

Subscribe to ภาพข่าวกิจกรรมสพม5