ภาพข่าวกิจกรรมสพม5

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
4 กุมภาพันธ์ 2564  นางสุกัญญา  ศิริชุม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  พร้อมด้วยคณะ ร่วมต้อนรับนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนอินทร์บุรีในโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง   
05/ก.พ./21 - อ่าน [1,465] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ลงพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษา และการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  นายวัลลภ เอี่ยมมะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นผู้แทนผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และคณะ ร่วมต้อนรับ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา  เพื่อลงพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษา และการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนวัดใดใหญ่...
04/ก.พ./21 - อ่าน [753] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ต้อนรับคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับพื้นที่จังหวัดชัยนาท
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ร่วมต้อนรับ นายโอฬาร   เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน สป. และคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อรายงานข้อมูลโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง...
04/ก.พ./21 - อ่าน [744] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทางกายภาพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 3 ก.พ. 64  นางสุกัญญา ศิริชุม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5       พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดสิงห์บุรี และตัวแทนกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5   ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทางกายภาพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง...
04/ก.พ./21 - อ่าน [1,146] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเก็บข้อมูลทางกายภาพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
วันที่  2  กุมภาพันธ์ 2564  นายธวัช แซ่ฮ่ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  พร้อมด้วย นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และคณะ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเก็บข้อมูลทางกายภาพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
03/ก.พ./21 - อ่าน [1,081] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตนในแสดงเจนารมย์ความซื่อสัตย์สุจริตตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการประชุมทีมผู้บริหาร
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.15 น.  นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.5  พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตนในแสดงเจนารมย์ความซื่อสัตย์สุจริตตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการนี้ ได้พบปะพูดคุยทักทายยามเช้าบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นการเริ่มต้นทำงานตามปกติ หลังจากการปฏิบัติงานแบบ Work From Home...
01/ก.พ./21 - อ่าน [915] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองกับสภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธนู อักษร...
26/ม.ค./21 - อ่าน [887] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
วันที่ 20 มกราคม  2564 เวลา 14.30 น. คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 นำโดย นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ร่วมกับคณะ  นายธนู  อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
20/ม.ค./21 - อ่าน [890] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สวัสดีปีใหม่ 2564
.tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}  
30/ธ.ค./20 - อ่าน [1,264] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กิจกรรมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
นายธวัช  แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประธานกิจกรรมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พร้อมบุคลากร  ณ บริเวณอาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
09/ธ.ค./20 - อ่าน [895] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ภาพข่าวกิจกรรมสพม5