ภาพข่าวกิจกรรมสพม5

สพม.5 เปิดศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
สพม.5  เปิดศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เบอร์โทร 036-510649 ศูนย์ที่ 2 โรงเรียนสิงห์บุรี เบอร์โทร 036-507171 ศูนย์ที่ 3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เบอร์โทร 036-411051 ศูนย์ที่ 4 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เบอร์โทร 036-689991 ศูนย์ที่ 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง เบอร์โทร 035-611511 ศูนย์ที่ 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เบอร์โทร 056-411645
17/ก.พ./20 - อ่าน [405] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 เปิดงาน OPEN HOUSE และกิจกรรม ฉลาดใช้เทคโนโลยี สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE และกิจกรรม ฉลาดใช้เทคโนโลยี สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี  กิจกรรม Open House เพื่อให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าชมสถานศึกษา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนของสถานศึกษา โดยมีนักเรียน ครู อาจารย์  แนะนำให้ผู้สนใจ เข้าใจในสถานศึกษา มากขึ้น...
14/ก.พ./20 - อ่าน [301] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 OPEN HOUSE "เปิดรั้วพาทัวร์ สิงหะ"
นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE เปิดรั้วพาทัวร์ สิงหะ ณ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" จังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าชมสถานศึกษา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนของสถานศึกษา โดยมีนักเรียน ครู อาจารย์  แนะนำให้ผู้สนใจ เข้าใจในสถานศึกษา มากขึ้น และตัดสินใจเข้าเรียนหรือไม่เข้าเรียนได้ง่ายขึ้น  แลกเปลี่ยนผลงานของครู...
14/ก.พ./20 - อ่าน [407] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบริเวณอุทยานวีรชนชาวบ้านบางระจัน
วันที่ 4. ก.พ.63 นายธวัช แซ่ฮ่ำมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ/กลุ่ม ICT ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทานบริเวณอุทยานวีรชนชาวบ้านบางระจัน โดยมี นายชาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.เป็นประธาน พร้อม หน.ส่วนราชการ. ข้าราชการ  กำนัน ผญบ. นร.จิตอาสา  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด จิตอาสาพระราชทาน   ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
04/ก.พ./20 - อ่าน [429] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
 นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
03/ก.พ./20 - อ่าน [284] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563
นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
29/ม.ค./20 - อ่าน [348] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครั้งที่ 5/2562
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครั้งที่ 5/2562 วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
24/ธ.ค./19 - อ่าน [707] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงทุนการศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงทุนการศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
18/ธ.ค./19 - อ่าน [650] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งานนิทรรศการเพื่อนำเสนอ Best Practice ตามจุดเน้น 3H ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งานนิทรรศการเพื่อนำเสนอ Best Practice ตามจุดเน้น 3H ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 13  ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์  โรงเรียนสิงห์บุรี
18/ธ.ค./19 - อ่าน [502] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สพม.5 ชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.5  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รุ่นที่ 1 .ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณฯ  โดยจัดชี้แจงเป็นรายจังหวัด (จ.อ่างทอง  ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม   จ.ชัยนาท ณ...
19/พ.ย./19 - อ่าน [578] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ภาพข่าวกิจกรรมสพม5