ภาพข่าวกิจกรรมสพม5

สพม.5 บันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพม.5
นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.5  จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผ่านระบบ Video  Conference ซึ่ง ผอ.สพม.5  ลงนามบันทึกข้อตกลงตามที่ได้รับมอบหมายจาก  ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รอง ผอ.สพม.5 ผู้รับข้อตกลง และมีทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษา สพม.5 ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ...
13/เม.ย./20 - อ่าน [207] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 ร่วมประชุม Video Conference ผอ.เขตทั่วประทศ
นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.5  พร้อม ทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  ร่วมประชุมผ่านระบบ Video  Conference  ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีหัวข้อการประชุมที่สำคัญ เกี่ยวกับเรื่อง การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED , การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  การเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2563  ,...
13/เม.ย./20 - อ่าน [278] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตรวจราชการตามโครงการตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พร้อมด้วยนายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และข้าราชการและบุคลากรในสังกัด  รับการตรวจราชการตามโครงการตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ณ ห้องประทุมชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
12/มี.ค./20 - อ่าน [354] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 ร่วมประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา
นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ    โดยมีนายอำนาจ วิชญานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย...
06/มี.ค./20 - อ่าน [291] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รอง ผอ.สพม.5 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ร่วมทำกิจกรรม 5 ส  Big Cleaning Day บริเวณ ห้องปฏิบติงาน ของแต่ละกลุ่ม และพื้นที่ใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ทางเดินราวบันได  ห้องประชุม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
04/มี.ค./20 - อ่าน [462] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 ขับเคลื่อนการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รอง ผอ.สพม.5 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร รับชม VDO Conference รายการพุธเข้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2563 และเป็นประธานการประชุมทีมผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกลุ่ม /ผู้อำนวยการหน่วย) เพิ้อขับเคลื่อนการบริหารงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งมีเรื่องความห่วงใยจากผู้ตรวจราชการ (นายสุทิน แก้วพนา เรื่องการจัดการประชุมในหน่วยงานฯ มาตรการในการเปิดภาคเรียน หากเชื้อไวรัสยังมีอยู่ ฯ ครั้งที่้ 9/2563 ณ...
04/มี.ค./20 - อ่าน [431] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 ร่วมประชุมรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รอง ผอ.สพม.5 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพม.5 เข้าร่วมการประชุมรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มี ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและแนะนำหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ต่อด้วยนายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แนะนำคณะฯ และวัตถุประสงค์การตรวจราชการพร้อมมอบแนวคิดในการดำเนินงาน...
03/มี.ค./20 - อ่าน [270] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครั้งที่ 1/2563
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครั้งที่ 1/2563 และต้อนรับ ท่านรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สพม.5
28/ก.พ./20 - อ่าน [291] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 เปิดบ้านกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.45 น. นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านอุลิต รับน้อง และกีฬาฟุตบอล7คน ต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จังหวัดชัยนาท
20/ก.พ./20 - อ่าน [426] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 เปิดบ้านกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านชีวิทยา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา จังหวัดลพบุรี
18/ก.พ./20 - อ่าน [333] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ภาพข่าวกิจกรรมสพม5