ภาพข่าวกิจกรรมสพม5

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตตรวจราชการที่ 2)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ นายสัมฤทธิ์ กอไธสง นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับคำปรึกษา แนะนำ ของคณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตตรวจราชการที่ 2) ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1-2 (ควบรวม) ณ...
25/มี.ค./21 - อ่าน [977] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประธานพิธีฌาปนกิจ ครู ชญาดา ชูกิจเจริญวัฒนา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  เวลา 15.30 น.  นายสัมฤทธิ์  กอไธสง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ ครู ชญาดา ชูกิจเจริญวัฒนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  โรงเรียนบางระจันวิทยา ณ วัดวังขรณ์ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
24/มี.ค./21 - อ่าน [1,078] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมทีมบริหาร
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานการประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมประทุมชาติ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}....
24/มี.ค./21 - อ่าน [768] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ  นายสัมฤทธิ์ กอไธสง  นางสุกัญญา ศิริชุม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
24/มี.ค./21 - อ่าน [876] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การประชุมเตรียมการเพื่อขอรับงบประมาณของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
วันที่ 17 มี.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน ได้มีการประชุมเตรียมการเพื่อขอรับงบประมาณของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมี นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานในการประชุม
17/มี.ค./21 - อ่าน [888] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การประชุมบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา
วันที่ 17 มีนาคม 2564  นายวัลลภ เอี่่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมนายสัมฤทธิ์ กอไธสง และนางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงาน...
17/มี.ค./21 - อ่าน [922] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมสร้างความรู้และความเข้าใจในภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นายวัลลภ  เอี่ยมมะ  นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วย นางกัลยา  สุทธิสุข  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้และความเข้าใจในภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  โดยมีนายอัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและมอบนโยบายในการดำเนินการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
12/มี.ค./21 - อ่าน [967] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การนิเทศการจัดการศึกษาและการเยี่ยมชั้นเรียน
วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนโพธิ์ทอง“ จินดามณี” ได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง และเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
09/มี.ค./21 - อ่าน [797] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670166 - ที่มา: โพธิ์ทอง "จินดามณี"
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมต้อนรับ เลขา กพฐ.
นางสุกัญญา  ศิริชุม  รอง ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง (จังหวัดสิงห์บุรี)  บุคลากรฯ ร่วมต้อนรับ นายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ.พร้อมคณะ  ในโอกาสเข้า กราบสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  และวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง (หลวงพ่อแพ) อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี  ซึ่งมีพระครูสิริปริยัตืคุณ...
08/มี.ค./21 - อ่าน [890] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ
นายวัลลภ  เอี่ยมมะ  รอง ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  พร้อมด้วย นางสุกัญญา ศิริชุม  นายสัมฤทธิ์  กอไธสง รอง ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวด พระอภิธรรมศพ คุณพ่อนาค  อักษร  บิดา นายธนู  อักษร  ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ณ วัดเขตมงคล  อ.วัลทรายพูล จ.พิจิตร .tb_button...
08/มี.ค./21 - อ่าน [1,334] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ภาพข่าวกิจกรรมสพม5