ภาพข่าวกิจกรรมสพม5

ตรวจเยี่ยม ติดตาม "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา"
ตรวจเยี่ยม ติดตาม "ทิศทางการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษา" โรงเรียนหันคาพิทยาคม
12/มิ.ย./19 - อ่าน [343] - ความคิดเห็น [0] - โดย: yousawat - ที่มา: หันคาพิทยาคม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๒  โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายเรวัต  ประสงค์) เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา...
07/มิ.ย./19 - อ่าน [352] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
เยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ.
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายธวัช แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.๕  และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ไปเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายวีรนันท์ เปี่ยมมนัสและครอบครัว โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ ซึ่งป่วยเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพฯ
07/มิ.ย./19 - อ่าน [339] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคกลาง)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจภักดี เทิดไท้องค์รรชัน" ระหว่างวันที่  ๓ - ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ  ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  นั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ได้จัดส่งลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัุดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๔๔๐  คน ซึ่ง...
05/มิ.ย./19 - อ่าน [611] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบรรยายพิเศษ พร้อมให้โอวาทแก่ครูที่มาประชุมในวันนี้  ซึ่งเป้าหมายการประชุมวันนี้  ได้แก่ ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่รับผิดชอบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ทั้ง ๔ จังหวัด...
23/พ.ค./19 - อ่าน [457] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
วันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่มาลงพื้นที่ในการให้คะแนนและติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ ซึ่งมาลงพื้นที่ในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๔ ชมรม คือ ชมรมชุมชนบ้านหนองโขลง  ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา โรงเรียนอินทร์บุรี  ชมรม TO BE NUMBER ONE  เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี และชมรมจังหวัด TO BE NUMBER ONE  
18/พ.ค./19 - อ่าน [323] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2562
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2562
18/เม.ย./19 - อ่าน [414] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
วันที่  ๒๘ - ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง ๔ จังหวัด (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) จัดให้มีการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จังหวัดละ ๕๐ คน รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐  คน  ณ  ห้องประชุมหอมหวลพรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี  เพื่อเพิ่ม พสน. ในแต่ละจังหวัด สำหรับการดำเนินงานการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนในแต่ละจังหวัด  
02/เม.ย./19 - อ่าน [417] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับโล่ผลการสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒  นางสาวการเกตุ  อาจผึ่ง  ครูโรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท รับโล่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท จากผลงานการสร้างชื่อเสียงระดับประเทศทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
02/เม.ย./19 - อ่าน [428] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ASEAN Inter Parliamentary Assembly AIPA
ลิงค์ การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน ASEAN Inter Parliamentary Assembly AIPA ในปี 2562
05/ก.พ./19 - อ่าน [514] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ภาพข่าวกิจกรรมสพม5