ภาพข่าวกิจกรรมสพม5

ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสิงห์บุรี เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1.ปีการศึกษา2564
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564  ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ได้มอบหมายนางสุกัญญา ศิริชุม.รองผอ.สพม.สหอท. นางหัทยา เข็มเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ นางสาวรัชดา สืบกระพันธ์ ศึกษานิเทศก์ และนางบุณยนุช ธรรมสอาด เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสิงห์บุรี เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1.ปีการศึกษา2564  โดยร.ร.ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
22/พ.ค./21 - อ่าน [1,169] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 สนามสอบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพม.สหอท ให้ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 สนามสอบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการอย่างเคร่งครัด การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
22/พ.ค./21 - อ่าน [966] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
17/พ.ค./21 - อ่าน [1,108] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเปิดภาพเรียน สพม.สหอท
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเปิดภาพเรียน สพม.สหอท
17/พ.ค./21 - อ่าน [916] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
พิธีส่งมอบงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2564 นายวัลลภ  เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์  กอไทสง  นางสุกัญญา  ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมพิธีส่งมอบงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ...
07/เม.ย./21 - อ่าน [991] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ นายสัมฤทธิ์  กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วย นางอรุณี กลับดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางจตุพร ยาคำบรรจงแก้ว และ นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์  ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยนายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง...
07/เม.ย./21 - อ่าน [665] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นางสุกัญญา  ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
07/เม.ย./21 - อ่าน [722] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประเมินพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์  กอไธสง  นางสุกัญญา  ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ประเมินพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดจังหวัดอ่างทอง...
05/เม.ย./21 - อ่าน [1,211] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าธุรการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานสารบรรณเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในองค์กร
วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ, นายสัมฤทธิ์ กอไธสง และ นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าธุรการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานสารบรรณเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
29/มี.ค./21 - อ่าน [994] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ นายสัมฤทธิ์ กอไธสง นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องโสต ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์ศิลป์ โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี 
26/มี.ค./21 - อ่าน [982] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ภาพข่าวกิจกรรมสพม5