ภาพข่าวกิจกรรมสพม5

สถานะการ COVID-19 ในประเทศไทย วันที่ 18 มิถุนายน 2564
สถานะการ COVID-19 ในประเทศไทย วันที่ 18 มิถุนายน 2564
18/มิ.ย./21 - อ่าน [1,119] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22 /2564 ผ่านระบบ Video Conference และประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564  เวลา 08.00 น  ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22 /2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบข่าวสารข้อราชการและนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ...
16/มิ.ย./21 - อ่าน [845] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่14 มิถุนายน 2564  นายวัลลภ เอี่ยมมะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เปิดภาคเรียนที่1/2564  ภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิท-19) โดยโรงเรียนมีมาตรการป้องกันคัดกรองนักเรียนเป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัด
15/มิ.ย./21 - อ่าน [888] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และพบปะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์  ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  นำทีมบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง  เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  กล่าวปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และพบปะบุคลากรก่อนเริ่มปฏิบัติงานในวันแรกของสัปดาห์
14/มิ.ย./21 - อ่าน [880] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สรุปข้อมูลการเปิดภาคเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
สรุปข้อมูลการเปิดภาคเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ประกาศที่ 1 ประกาศที่ 2 ประกาศที่ 3 ประกาศที่ 4 ประกาศที่ 5 ประกาศที่ 6 ประกาศที่ 7    
11/มิ.ย./21 - อ่าน [840] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่2/2564
วันที่ 9 มิถุนายน 2564  นายสัมฤทธิ์  กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง นำทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)...
09/มิ.ย./21 - อ่าน [987] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัด จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี ชัยนาท  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
08/มิ.ย./21 - อ่าน [1,001] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมทีมบริหารภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานประชุมทีมบริหารภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และมอบนโยบายการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ         ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
04/มิ.ย./21 - อ่าน [908] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื้อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2564 ผอ.สพม.สหอท.ได้มอบหมายให้นางสุกัญญา ศิริชุม รองผอ.เขต.สหอท และนางริญดา สุวรรณอ่อน  นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื้อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด การคัดกรองนักเรียนเข้าสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
24/พ.ค./21 - อ่าน [887] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
พิธีเปิดงาน "Inno-teach for Education @ A.P.W.2020"ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Application
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดงาน  "Inno-teach for Education @ A.P.W.2020"ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Application  ณ ห้องประประชุม ชั้น 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
24/พ.ค./21 - อ่าน [885] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ภาพข่าวกิจกรรมสพม5