ภาพข่าวกิจกรรมสพม5

ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัด สพม.สหอท. ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียพิบุลวิทยาลัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี...
13/ก.ค./21 - อ่าน [1,939] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง
ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพม.สหอท. นำคณะทีมบริหารและบุคลากรในสังกัด สพม.สหอท. ประกาศเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน และมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ         โดยกำหนดนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน...
13/ก.ค./21 - อ่าน [1,924] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ต้านทุจริต จิตพอเพียง”และ ประชุมเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด สพม.สหอท.
วันที่  7  กรกฏาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นำคณะทีมบริหารและบุคลากรในสังกัด สพม.สหอท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ต้านทุจริต จิตพอเพียง” เวลา 13.00น. เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด สพม.สหอท. พร้อมทั้งกล่าวมุทิตาจิตอาลาอาลัย แด่ข้าราชการที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใน สพม.ลพบุรี และ   สพม.อนชน. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพม.สหอท
07/ก.ค./21 - อ่าน [1,826] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) แบบออนไลน์ โรงเรียนในสังกัด
วันที่  6  กรกฏาคม 2564  ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) แบบออนไลน์ โรงเรียนในสังกัด เพื่อขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
06/ก.ค./21 - อ่าน [1,967] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่  5 กรกฏาคม 2564  ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นำทีมบริหารในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในสถานการณ์วิกฤต Covid-19  ช่วงเช้า ณ ร.ร.ศรีวินิตวิทยาคมและ ร.ร.อินทร์บุรี  ช่วงบ่าย ณ ร.ร.ทองเอนวิทยา และ ร.ร.หัวไผ่วิทยาคม
06/ก.ค./21 - อ่าน [1,347] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลาการทางการศึกษา เนื่องในสถานการณ์วิกฤต Covid-19
วันที่  29  มิถุนายน  2564 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นำทีมบริหารและศึกษานิเทศก์            ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลาการทางการศึกษา เนื่องในสถานการณ์วิกฤต Covid-19 ณ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาและโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก  จังหวัดสิงห์บุรี
29/มิ.ย./21 - อ่าน [1,571] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นำทีมบริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นประธานการประชุม
วันที่  28  มิถุนายน  2564 เวลา 08.00 น.  ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นำทีมบริหารและบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  กล่าวปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สนง.สพม.สหอท  เวลา 09.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สนง. สพม.สหอท.  เวลา 10.00 น....
28/มิ.ย./21 - อ่าน [1,259] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เนื่องในสถานการณ์วิกฤต Covid-19
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพท.สหอท. นำคณะทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เนื่องในสถานการณ์วิกฤต Covid-19 ผู้บริหารโรงเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 5 On ตามบริบทพื้นที่ของ สพม.สหอท.  ณ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี
24/มิ.ย./21 - อ่าน [1,567] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพท.สหอท. นำคณะทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดจังหวัดอ่างทอง
ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพท.สหอท. นำคณะทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์ กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าอาวาสวัดต้นสน  จังหวัดอ่างทอง  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการจัดการจัดการเรียนการสอนระบบ On site  ณ  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ช่วงบ่ายประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดอ่างทองและกำกับติดตามการเปิดภาคเรียนในระบบ On Line และเยี่ยมชมให้กำลังใจครูผู้รับผิดชอบศูนย์ HECE จังหวัดอ่างทอง ณ...
23/มิ.ย./21 - อ่าน [1,229] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพท.สหอท. นำคณะทีมบริหารคารวะและตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 21 มิถุนายน 2564  ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพท.สหอท. นำคณะทีมบริหาร กราบนมัสการพระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร  พระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าคณะตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส และเข้ารับรายงานตัวต่อ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ...
21/มิ.ย./21 - อ่าน [1,369] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ภาพข่าวกิจกรรมสพม5