ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

ประกาศ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
ประกาศ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
16/ก.ค./16 - อ่าน [1,984] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ppt.ผอ.เขตบรรยายที่ประชุมผู้บริหาร 17 พ.ค. 59 ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อ่างทอง
ppt.ผอ.เขตบรรยายที่ประชุมผู้บริหาร  17 พ.ค. 59 ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อ่างทอง
18/พ.ค./16 - อ่าน [1,907] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Thitirat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แบบรายงานDLITโครงข่ายไร้พรมแดน
แบบรายงานDLITโครงข่ายไร้พรมแดน
22/มิ.ย./15 - อ่าน [5,891] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แบบรายงานการติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แบบรายงานการติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
22/มิ.ย./15 - อ่าน [3,032] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Powerpoint PISA
powerpoint เกี่ยวกับ PISA ในส่วนที่โรงเรียนต้องดำเนินการ
21/มิ.ย./15 - อ่าน [4,164] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ส่วนที่ 4 แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ป๊ 57
ส่วนที่ 4 แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ป๊ 57 (ที่แก้ไข และขยายความ)
09/มิ.ย./15 - อ่าน [3,108] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แผนปฏิบัติการ สพม.5 ประจำปีงบประมาณ 2558
สพม.5 จัดทำรูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ สพม.5 ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้โรงเรียนนำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 รูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ คลิก
15/ม.ค./15 - อ่าน [7,423] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร