ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

เครื่องมือนิเทศโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี
เครื่องมือนิเทศโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี
02/ม.ค./19 - อ่าน [662] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานPISAม.1-3 ปีการศึกษา2560
รายงานPISAม.1-3 ปีการศึกษา2560.docx
30/มิ.ย./18 - อ่าน [1,199] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
15/ธ.ค./17 - อ่าน [2,847] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
PLC สพม.5
PLC สพม.5
15/ธ.ค./17 - อ่าน [3,245] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กระบวนการขับเคลื่อน PLC
กระบวนการขับเคลื่อน PLC :Professional Learning Community : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ - See more at: http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1367.html#sthash.JNUvR0V7.dpuf
25/พ.ค./17 - อ่าน [2,421] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
หลักสูตร สพม.๕
หลักสูตร สพม.๕
20/ก.พ./17 - อ่าน [2,317] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
6 นโยบานเร่งด่วน และ 11 นโยบายของกระทรวงศึกษา
6 นโยบานเร่งด่วน ของ สพฐ. และ 11 นโยบายของกระทรวงศึกษา
29/ต.ค./16 - อ่าน [1,985] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ข้อมูลครูประชารัฐ สพป.ลบ2
อมูลครูประชารัฐ สพป.ลบ2 ใช้นำเข้าระบบ SMSS
24/ก.ย./16 - อ่าน [2,216] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Item Crad_บัตรข้อสอบ
Item Crad_บัตรข้อสอบ หัวข้อสอบ
15/ส.ค./16 - อ่าน [2,672] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
ประกาศ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
16/ก.ค./16 - อ่าน [1,630] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร