ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding...
10/ก.พ./21 - อ่าน [891] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} ....
18/ม.ค./21 - อ่าน [1,744] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เครื่องมือนิเทศโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี
เครื่องมือนิเทศโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี
02/ม.ค./19 - อ่าน [1,349] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานPISAม.1-3 ปีการศึกษา2560
รายงานPISAม.1-3 ปีการศึกษา2560.docx
30/มิ.ย./18 - อ่าน [1,723] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
15/ธ.ค./17 - อ่าน [3,339] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
PLC สพม.5
PLC สพม.5
15/ธ.ค./17 - อ่าน [4,086] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กระบวนการขับเคลื่อน PLC
กระบวนการขับเคลื่อน PLC :Professional Learning Community : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ - See more at: http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1367.html#sthash.JNUvR0V7.dpuf
25/พ.ค./17 - อ่าน [3,024] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
หลักสูตร สพม.๕
หลักสูตร สพม.๕
20/ก.พ./17 - อ่าน [3,103] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
6 นโยบานเร่งด่วน และ 11 นโยบายของกระทรวงศึกษา
6 นโยบานเร่งด่วน ของ สพฐ. และ 11 นโยบายของกระทรวงศึกษา
29/ต.ค./16 - อ่าน [2,479] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Item Crad_บัตรข้อสอบ
Item Crad_บัตรข้อสอบ หัวข้อสอบ
15/ส.ค./16 - อ่าน [3,273] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร