ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

แสวงหาวิทยาคม อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำบันทึกข้อตกลง (mou)
นายประสิทธิ์ รักงาม พร้อมด้วยขณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ร่วมกันอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง" และจัดทำบันทึกข้อตกลง  MOU ระหว่างโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเศก โดยมรท่าน ดร.พิสุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้อำนายการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 
11/ต.ค./21 - อ่าน [1,162] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม ฉีดวัคซีน Pfizer
นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นางสาวแก้วตา  ม่วงวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
11/ต.ค./21 - อ่าน [1,485] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม ฉีดวัคซีน Pfizer
นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นางสาวแก้วตา  ม่วงวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
11/ต.ค./21 - อ่าน [1,591] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาม รายละเอียดดังนี้  https://anyflip.com/oietu/cksc/
13/ก.ย./21 - อ่าน [1,811] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาม รายละเอียดดังนี้  https://anyflip.com/oietu/cksc/
13/ก.ย./21 - อ่าน [2,025] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" แจกชุดเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ฝ่ายบริหารวิชาการ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการแจกชุดเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
16/ก.ค./21 - อ่าน [2,015] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
สภ.วิเศษชัยชาญตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหารและคณะครูได้ต้อนรับผู้กำกับทัชวัฒน์ สายโยธา และคณะที่ได้มาตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน ในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ ติดตามและสอบถามผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และความสงบเรียบร้อยในโรงเรียน ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
15/ก.ค./21 - อ่าน [2,092] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง จำนวน 2 คน ที่ได้รับทุนไปเรียนต่อ ณ ประเทศจีน ได้แก่ 1.นายนิติกร ฉิวเฉื่อย 2.นางสาวพิชญ์อาภา เพชรเอี่ยม โดยมีคุณครูสุชีรา ตั้งติรวัฒน์ คุณครู zhao han tao คุณครูมธุรส สกุลทอง และคุณครูเนตรนภา พะเดช ที่ได้ร่วมกันจัดหาทุนที่ดีให้กับนักเรียนในครั้งนี้
08/ก.ค./21 - อ่าน [2,101] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบของขวัญให้กับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ได้มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน  ให้กับบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญ ด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ และยานพาหนะที่ปลอดภัย  และขอขอบคุณรองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป อ.ทินกร เอนก ที่สนันสนุนเสื้อสำหรับทีมงาน และ อ.ปัญญา ใจปัญโญ หัวหน้าทีมสร้างความเข็มแข็ง
07/ก.ค./21 - อ่าน [2,053] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ปรับพื้นที่ลานจอดรถรับส่งนักเรียน
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ปรับพื้นที่ลานจอดรถรับส่งนักเรียน ขอขอบคุณ ท่านสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง ที่ให้การอนุเคราะห์ รถเกรดเดอร์และรถบดถนน มาปรับพื้นที่ โดยการดูแลของคุณประวิทย์ หัวหน้าฝ่ายงานช่าง อบจ.อ่างทองและทีมงาน ขอขอบคุณ ท่านชัยวัฒน์ สวนมะม่วง กำนันตำบลม่วงเตี้ย สำหรับหินลูกรังเทปรับพื้นที่ ขอขอบคุณ อ.ทินกร เอนก รองฯบริหารทั่วไปและทีมงานเข็มแข็งทุกคน
07/ก.ค./21 - อ่าน [1,760] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง