ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

กิจกรรม Science laboratory camp ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Science laboratory camp ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
07/เม.ย./21 - อ่าน [1,155] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 โดยมีการมอบของขวัญวันเกิดให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเดือนเกิดมกราคมถึงเดือนเมษายนมีทั้งหมด 29 คน และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ปรึกษาดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
05/เม.ย./21 - อ่าน [1,309] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
05/เม.ย./21 - อ่าน [1,286] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” รับสมัครนักเรียน
#โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รับสมัคร วันที่ 24–28 เมษายน 2564 #วิธีการสมัคร 1. เขียนและส่งใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 2. สมัครออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน www.tanti.ac.th #ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 035–631802 หรือ 035–631733 ในวันและเวลาราชการ หรือกลุ่ม Line : tantiรับนักเรียน64 ตลอด 24...
01/เม.ย./21 - อ่าน [2,850] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เป็นกรรมการตัดสินกีฬาวู้ดบอล
วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้พานักเรียนเป็นกรรมการตัดสินกีฬาวู้ดบอล ในโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่จำศีล (อบต.ไผ่จำศีล) ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
01/เม.ย./21 - อ่าน [1,422] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
วันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ”  โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 วัน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทน รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นตรงตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีครูเข้าร่วมทั้งหมด 70 คน นักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด  806 คน
28/มี.ค./21 - อ่าน [1,447] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 งานแนะแนว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้านการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 92 ทุน
26/มี.ค./21 - อ่าน [1,420] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นิทรรศการโครงงาน STEM ศึกษา ในยุค Thailand 4.0
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงงาน STEM ศึกษา ในยุค Thailand 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ The Genius Program การเรียนรู้ที่เป็นภาพสะท้อนของกระบวนทัศน์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาด้านปัญญา ทักษะ การคิด และทักษะการ สื่อสารของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
26/มี.ค./21 - อ่าน [1,540] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม จัดงานsport day
นายวัฒนชัย พันธ์ุพร ประธานคณะกรรมการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬา "Sport Day" ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ อาคารสนามกีฬา ภายในโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างความมีน้ำใจนักกีฬาให้กับนักเรียน
25/มี.ค./21 - อ่าน [1,529] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ติว O-NET ม.6
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 รายวิชาภาษาอังกฤษ ณ อาคารกาญจนาภิเษก
25/มี.ค./21 - อ่าน [1,211] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง