ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

ร่วมโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมพิธีเปิดโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปี 2562 โดยมีท่านผู้ว่าฯ เรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ในการนี้มีคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีชมรมดนตรีไทย และชมรมนาฏศิลป์ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมแสดง ณ วัดช้างไห้ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
18/ก.ค./19 - อ่าน [824] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562      เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษา 67 พรรษา
18/ก.ค./19 - อ่าน [768] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
จัดค่ายคอมพิวเตอร์ Portfolio Workshop Camp
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ได้จัดค่ายคอมพิวเตอร์ Portfolio Workshop Camp ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ The Genius Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      และ 5 เพื่อเตรียมตัวคัดเลือกผลงานดีเด่นของตนเองสร้างแฟ้มสะสมผลงานเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต่อไป
15/ก.ค./19 - อ่าน [950] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นักเรียนผ่านรอบรองชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันสะกดคำเร็วภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันรายการ spelling bee การแข่งขันสะกดคำเร็วภาษาอังกฤษ โดยได้ผ่านรอบรองชนะเลิศระดับประเทศ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 39 ทีม โดยครูผู้ฝึกซ้อม คือ ครูอลงกรณ์ จันทรวิภาค
15/ก.ค./19 - อ่าน [796] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นักเรียนม.5 รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ
นางสาวอัสมา รัศมีนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ ในการแข่งขัน BRAND'S CROSSWORD GAME  & BRAND'S SUDOKU QUEEN'S CUP จากผู้เข้าแข่งขัน 136 คน โดยครูผู้ฝึกซ้อม คือ ครูอลงกรณ์ จันทรวิภาค
15/ก.ค./19 - อ่าน [823] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การมอบเกียรติบัตร จากการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องวันสุนทรภู่ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมรำลึกถึงผลงานของสุนทรภู่ กวีเอกของโลก อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านภาษาไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อีกด้วย
10/ก.ค./19 - อ่าน [958] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เทศกาลทานาบะตะ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ( เทศกาลทานาบะตะ ) ณ อาคารใต้ร่มพระบารมี ลูกสตรีอ่างทองร่มเย็น โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง นายมงคล บกสกุล เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น...
10/ก.ค./19 - อ่าน [807] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
จัดการประเมินโครงร่างโครงงาน STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดการประเมินโครงร่างโครงงาน STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และมีทักษะในการนำความรู้ทางวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ในเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนานวัฒกรรมที่ใช้แก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิต
09/ก.ค./19 - อ่าน [887] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เทศกาลทานาบะตะ"ขอพรจากดวงดาว"
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ FLP สายภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมการแสดง เนื่องในเทศกาลทานาบะตะ “วันขอพรจากดวงดาวของประเทศญี่ปุ่น” ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าจะมีปาฏิหาริย์ทำให้สมหวังจากพรที่ขอ โดยในวันนี้จะมีผู้คนเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษทังซะกุ (Tanzaku) แล้วนำไปติดไว้กับกิ่งก้านของต้นไผ่ที่ถูกตัดออกมา และวันรุ่งขึ้นก็จะนำไปลอยน้ำ  
09/ก.ค./19 - อ่าน [771] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การสอบ Pre O-NET
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดให้มีการสอบ Pre O-NET สนามสอบเสมือนจริงที่พานักเรียนสู่เป้าคะแนน ตามกลุ่มที่เลือก เพื่อต้องการวัดความรู้นักเรียน สร้างความตื่นตัวในการสอบ O-Net ให้กับนักเรียน และเพื่อซักซ้อมทักษะการสอบ O-Net ด้วย เช่น ทักษะในการฝนกระดาษคำตอบ และทักษะในการอ่านข้อสอบ  
04/ก.ค./19 - อ่าน [886] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง